.post img:hover { -moz-trnasform: scale(1.3) ; -webkit-transform: scale(1.3); -o-transform: scale(1.3) ; -ms-transform: scale(1.2) ; transform: scale(1.3) ;}

SYAIR MELAYU ROKAN HULU

08:38 |
SYAIR MELAYU ROKAN HULU
  Adat hidup sama sebanjar
                        Seiya sekata kecil dan besar
                        Petuah diingat amanah didengar
                        Supaya nama tidak tercemar

                        Adat hidup sama sedusun
                        Utamakan sifat bersopan santun
                        Tua dihargai muda dituntun
                        Itu tandanya Melayu serumpun

                        Adat hidup sama sekampung
                        Jauhkan sifat angkuh dan sombong
                        Adat dijaga marwah dijunjung
                        Laba dan rugi sama ditampung
                                                                           
                        Adat hidup sama senegeri
                        Seaib semalu dan tahu diri
                        Pantang larangan kita patuhi
   Jangan suka menang sendiri

                         Adat hidup sama sebangsa
                        Laba dan rugi dibagi rata
                        Janganlah kenyang sendiri saja
                        Apatah lagi berbuat angkara
SYAIR MELAYU ROKAN HULU

Lalulah berjalan Ken Tambuhan
diiringkah penglipur dengan tadahan
lemah lembut berjalan pelahan-lahan
lakunya manis memberi kasihan
Tunduk menangis segala puteri
Masing-masing berkata sama sendiri
Jahatnya perangai permaisuri
Lakunya seperti jin dan peri
Berhentilah kisah raja Hindustan
Tersebutlah pula suatu perkataan
Abdul Hamid Syah Paduka Sultan
Duduklah Baginda bersuka-sukaan
Abdul Muluk putera Baginda
Besarlah sudah bangsa muda
Cantik menjelis usulnya syahda
Tiga belas tahun umurnya ada
Parasnya elok amat sempurna
Petak majelis bijak laksana
Memberi hati bimbang gulana
Kasih kepadanya mulia dan hinaSYAIR MELAYU ROKAN HULU


    Kepada Allah kita bersyukur
                        Melayu serumpun semakin akur
                        Berbilang puak sudah melebur      
   Semoga Riau bertambah makmur
                       
                        Di bumi Riau kita menyatu
                        Hidup rukun berbilang suku
                        Sakit dan senang bantu membantu
                        Seiring jalan hilir dan hulu

                        Perhelatan besar kita tajakan
                        Berhimpun pepat meluruskan jalan
                        Silang sengketa kita jauhkan
                        Supaya Melayu dirahmati Tuhan

                        Di tempat ini kita berhimpun
                        Bercakap sopan berkata santun
                        Tua dan muda tuntutn menuntun
                        Tanda bersatu sama serumpun

                        Di sinilah ikrar kira canangkan
                        Menyatukan tekad untuk pembangunan
                        Ekonomi dibina kebudayaan dikembangkan
                        Menegakkan marwah Melayu handalan


 
 SYAIR MELAYU ROKAN HULU

 Masyarakat Riau berbilang puak
Jawa ada Minangpun pun banyak
Aceh, Bugis, Banjar dan Batak
 Rukun seperti adik dan kakak

Itulah tanda bumi Melayu
Hidup tidak memandang suku
Membangun Riau berpadu satu
Hidup bersama seaib semalu

                        Visi Riau kita canangkan
                        Tuah dan marwah kita tegakkan
                        Silang selisih kita jauhkan
                        Supaya hidup semakin nyaman

                        Budaya Melayu selalu terbuka              
                        Menyambut tamunya bermanis muka
                        Menerima saudaranya berlapang dada
                        Hidup bersama berbaik sangka

                        Wahai segala kaum kerabat
                        Baik jauh mau pun dekat
                        Di bumi ini kita bertempat
                        Tali persatuan kita pererat
Read More